کوکی ها به ما کمک می کنند تا تجربه کاربری بهتری داشته باشیم. شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.
1398/6/9 0 نظرات
آن روزها که خبر از یخچال و فریزرهای کنونی نبود بناهایی در شهرها ساخته می شد که به آن یخچال گفته می شود. در این یخچال ها مقداری از آب را در زمستان از مخزن نگهداری آب به مخزن کوچک و کم عمق وارد می کردند و اجازه می دادند تا سرمای درون یخچال باعث انجماد آن شود و سپس به این یخ مجدادا آب اضافه می کردند و اجازه می دادند تا یخ بزند و عمق یخ عمیق و عمیق تر شود. سپس این یخ های حجیم را می شکستند و به مخزن یخ در زیر گنبد یخچال منتقل می کردند تا در تابستان مردم و کاروانیان بتوانند از آن استفاده کنند. یکی از قدیمی ترین این یخچال ها امروزه در میبد یزد در بافت تاریخی در کنار دیگر آثار تاریخی میبد از جمله نارین قلعه و کاروانسرای شاه عباسی قراردارد. اگر بازدید از میبد را در برنامه سفر خود جای دادیدحتما از این یخچال قدیمی نیز دیدن کنید.