کوکی ها به ما کمک می کنند تا تجربه کاربری بهتری داشته باشیم. شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.

در وب سایت ما رزرو کنید

عجله کنید! اتاق های خود را انتخاب کنید ، رزرو خود را تکمیل کنید و از پیشنهادات و بسته های ویژه ما بهره مند شوید! بهترین ضمانت قیمت!

ورود ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ خروج ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

اتاق دو تخته (دبل)

double-room

یخچال تلویزیون سرویس فرنگی حمام اسپلیت تلفن رادیاتور سرویس ایرانی ...
9,250,000
قیمت / شب
ظرفیت : x20
تعداد اتاق

اطلاعات بیشتر


اتاق دو تخته (توئین)

twin-room

یخچال تلویزیون سرویس فرنگی حمام اسپلیت تلفن رادیاتور سرویس ایرانی ...
9,250,000
قیمت / شب
ظرفیت : x20
تعداد اتاق

اطلاعات بیشتر


اتاق سه تخته(تریپل)

tripple-room

یخچال تلویزیون سرویس فرنگی حمام اسپلیت تلفن رادیاتور سرویس ایرانی ...
13,000,000
قیمت / شب
ظرفیت : x20
تعداد اتاق

اطلاعات بیشتر


اتاق چهار تخته

four-bed-room

یخچال تلویزیون سرویس فرنگی حمام اسپلیت تلفن رادیاتور سرویس ایرانی ...
16,000,000
قیمت / شب
ظرفیت : x20
تعداد اتاق

اطلاعات بیشتر